Prima pagină > Literatură > Inscripţii din judeţul Ialomiţa

Inscripţii din judeţul Ialomiţa

Multe dintre elementele epigrafice din judeţul Ialomiţa se pot găsi în cartea lui Ştefan Grigorescu, „Inscripţii din judeţul Ialomiţa”, în care au fost adunate, textual şi unele cu imagine, peste 300 de inscripţii din aproape 100 de aşezări ialomiţene, provenite din biserici, din cimitire sau de pe cruci.

Pe coperta de la final este un fragment din Cuvântul înainte semnat de Părintele Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor în care se prezintă scopul şi importanţa acestei lucrări pentru conservarea istoriei regionale.

Cartea aceasta, a cărei apariţie este posibilă nu doar prin strădaniile autorului, ci şi prin străduinţele Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, vede lumina tiparului sub auspiciile celei mai potrivite edituri. Apare mai ales firescul publicării unui volum ce însumează sute de inscripţii provenite  în covârşitoarea lor majoritate din biserici, dar şi din cimitire şi de pe cruci. Pisaniile prezentate aici şi nu doar ele, se va vedea, sunt însemnate nu doar în legătură cu istoricul unor biserici, ci chiar cu începuturile şi evoluţia majorităţii aşezărilor ialomiţene. Volumul de faţă e în acelaşi timp şi o recomandare la îndoită grijă faţă de tezaurul epigrafic din bisericile şi cimitirele noastre, la o mai îndeaproape cunoaştere a monumentelor bisericeşti din Bărăgan. Toate acestea trimit indubitabil la o descoperire peste timp a marilor nume de voievozi, de arhierei, de mari boieri, de alte figuri aparţinând deopotrivă atât istoriei ialomiţene cât şi celei naţionale.
Cu bucurie, aşadar, binecuvântăm apariţia acestui important volum care, fără îndoială, va servi ca indispensabil instrument de lucru pentru cercetătorul serios, interesat de multiplele aspecte ale unei istorii naţionale impregnate de Ortodoxia poporului nostru încă de la începuturile formării lui.

Printre acestea sunt incluse şi cele din comuna Ograda, în care se amintesc despre fondatorii bisericilor, despre dispariţia unor persoane din preajma  proprietarilor moşiei,  sau despre restaurările lăcaşelor de cult. În cele ce urmează vom cita integral un fragment din această carte care conţine inscripţiile din comunele Ograda şi Bucu.

Ograda

1870, octombrie – Pisania bisericii parohiale Sfantul Gheorghe din parohia Ograda: litere incizate pe placa de marmură albă, în pridvorul închis, deasupra intrării în pronaos: LA ANUL 1868 MAI­­-9/ S’A FONDAT ACESTA BISERICĂ CU HRAMUL/ SFÎNTUL GHEORGHE, DE GHEORGHE PETEU/ ŞI CONSORTA SA ANNA PROPIETARI ACESTEI/ MOSIEI OGRADA, SPRE SUVENIRE PRE REPOSATUL/ IUBITULUI LOR FIU GHEORGHE G. PETEU./ EDIFICARE ŞI PICTURA S’A TERMINAT ÎN/ LUNA LUI OCTOMVRIE ANUL 1870.

1995 – Pisania  nouă a bisericii Sfântul Gheorghe din parohia Ograda, litere pictate în pridvorul inchis: CU VOIA LUI DUMNEZEU, SFÎNTUL LĂCAŞ A FOST ÎMPODOBIT CU PICTURA ÎN/ ANUL 1870 DE CĂTRE ALDEA GH. SI LAZARINA. ÎN ANUL 1978 S-A RESTAURAT DE CĂTRE/ PICTORUL ANA NICOLAE CU OSTENEALA PREOTULUI PETRESCU GH. IN TIMPUL P.S./ NIFON, EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, PRIN STRĂDUINŢA DEOSEBITĂ A PREACUCER/NICULUI PREOT PAROH DRĂGHICI D-TRU, CU DANIA CREDINCIOSILOR ŞI SPRIJINUL CONSILIE/RILOR GONGEA A., STAN V., TANASE G., IONESCU AL., RĂŞINĂ GH. ŞI SÎRBU V., S-A RESTAURAT/ BISERICA ŞI S-A PICTAT PRIDVORUL ÎN ANUL 1995, DE CĂTRE PICTOR MOTRONEA M.A.

1861 – Inscripţia funerară a lui Gheorghe G. Peteu, fiul lui Gheorghe Peteu, proprietar al moşiei Ograda, litere incizate pe placă de marmură albă, în biserica Sfântul Gheorghe, în partea dreaptă: AICEA REPAUSĂ GEORGE/ G.PETEU ÎN ETATE DE/ 20 ANNI, CE A ÎNCETAT DIN/ VIATĂ LA 1861 SEPTEM/VRIE 8, ÎNMORMANTATU LA/ SATUL OGRADA PROPIETA/TEA LUI. DUMNEDEU SĂ`L IERTE.

1871 – Inscripţia funerară a Anetei şi Amaliei Peteu, fiicele proprietarului moşiei Ograda, Gheorghe Peteu, litere incizate pe placă de marmură albă, în biserica Sfântul Gheorghe, în partea dreaptă: TRECĂTORULE ORI CINE VEI FI/ AFLĂ CĂ CE EŞTI AM FOSTU/ ŞI UNDE SUNTEMU VEI VENI./ AICI SE ODIHNESCU SURORILE/ ANETA SI AMALIA/ FIICE ALE D.G.PETEU, ÎNCETATE/ DIN VIEŢĂ CEA DINTĂI LA NIOPOLE/ ÎN 13 DECEBRE, ÎN ETATE DE 23 ANI/ ŞI CEA DEN URMĂ LA 2 IUNIE/ ÎN ETATE DE 17 ANI.1871.

1900 – Inscripţia funerară a lui Ionel V. Perlea, din familia marelui compositor şi rudă a proprietarilor moşiei Ograda, familia Peteu, litere incizate pe placă, în biserica Sfântul Gheorghe, în partea stângă: IONEL V.PERLEA/ NĂSCUT LA 4 OCTOMBRE 1899/ ŞI DECEDAT LA 31 AUGUST 1900.

1864 – Pisania bisericii Adormirea Maicii Domnului din fostul sat Dimieni, litere săpate în placă de marmură albă, în alfabet de tranziţie, în pronaos, deasupra uşii: ACEASTĂ SFÎNTĂ ŞI DUMNEZEASCĂ BISERICĂ A RĂSĂRITULUI CE SE PREZ/NUESCU HRAMURILE ADORMIRII MAICII DOMNULUI ŞI SFÎNTUL IERARHU NICOLAE/ ÎMPREUNĂ ŞI SFÎNTULUI IOAN BOTEZĂTORU CE S’AU ÎNCEPUTU DIN TEMELIE/ LA LEATUL 1862 : MAIE ŞI S’AU SĂVĂRŞIT TOATE DUPĂ CUM SE VEDE ÎNPODOBIT/ LA LEATUL 1864, CU CHELTUIALA D=LOR ROBII LUI DUMNEZEU IOAN PAPADOPOL/ ŞI SOŢIA SA MARIA, PROPIETARI  ACESTII MOŞII BUCIUMENI CE SE ZICE ŞI DIMI/ENI, ÎN ZILELE LUMINATULUI D:NU ALECSANDRU I. CUZA ŞI PREOSFINŢII SALE/ MITROPOLIT A RĂSĂRITULUI NIFON – SĂ AIBĂ GRIJĂ URMAŞII A O CINEA/ TOTDAUNA ÎN BUNĂ STARE, MAI VÂRTOSU LA VREMEA SĂ O INVĂLEAS/CĂ A NU SĂ DĂRĂPĂNA, ORCINE LA VREMEA O STĂPÂNI ACEASTĂ PROPI/ETATEA, CĂCI ESTE MARE PĂCAT A SE DĂRÂMA, ESTE CU MARE SODOA/REA FĂCUTĂ LA ACEST LOCU./ MEŞTERU STEFAN LUCRĂTORU ACESTII SFINŢI BISERICI AU ÎNCEPUT/ ŞI AU SĂVÂRŞIT ÎNPREUNĂ ŞI LUCRĂTORU ACESTII PISENII ANDREI/ DIMITRI CU TOT NEAMU LOR CU FII, SPRE AJUTOR DE PĂCATELE LOR. AMIN.

1997 – Pisania nouă a bisericii Adormirea Maicii Domnului din fostul sat Dimieni, litere pictate deasupra pisaniei vechi: ACEASTĂ SFÂNTĂ BISERICĂ A FOST PICTATĂ ÎN/ VREMEA P.F. PĂRINTE PATRIARH IUSTINIAN ÎN ANII 1965-1966, CU OSTENEALA PREOTU/LUI NEAGU BADEA, A CONSILIULUI PAROHIAL ŞI DANIA CREDINCIOŞILOR, PICTOR DUMITRA M./ ÎN TIMPUL P.S. NIFON EPISCOPUL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR, PRIN/ STRĂDUINŢA DEOSEBITĂ A PRECUCERNICULUI PREOT PAROH DRĂGHICI DUMITRU,/ CU DANIA CREDINCIOŞILOR PAROHIEI ŞI CU SPRIJINUL CONSILIERILOR ERCUŞ N., CRU/CEANU I., STROE GH., FLOREA N. SI GHINEA I., S-A RESTAURAT ŞI PARŢIAL REPICTAT/ SFÂNTUL LĂCAŞ DE CĂTRE PICTOR MOTRONEA M. ADRIANA.

Bucu

1984 – Pisania bisericii parohiale Sfântul Ierarh Nicolae, litere pictate în pronaos: ACEASTĂ SF. BISERICĂ CU HRAMUL SF. IERARH NICOLAE S-A ZIDIT ÎN ANUL/ 1886-1892 DE CĂTRE OBŞTEA COMUNEI BUCU, CU CONTRIBUŢIA DEOSEBITĂ A FAMILIEI/ ORZEA ŞI NANCU./ ÎN ANUL 1955 BISERICA A FOST REPARATĂ ŞI ÎN 1973 ELECTRIFICATĂ CU STĂRUINŢA PREOTULUI POPA ION./

ÎN TIMPUL P.F.P. PATRIARH IUSTIN MOISESCU, PRIN STĂRUINŢA DEOSEBITĂ/ A P.C. PAROH CHIRIŢĂ DAN – CU FONDURI COLECTATE DE LA ENORIAŞI ŞI CU SPRIJINUL CONSILIULUI PAROHIAL – ÎN ANII 1981 – 1984 S-A RESTAURAT ACESTA BISERICĂ./ S-A ÎNDREPTAT TURLA , S-A REPARAT ACOPERIŞUL ŞI S-A TENCUIT INTERIORUL ŞI EXTERIORUL, TERMINÂNDU-SE TOTODATĂ ŞI LUCRĂRILE DE PICTURĂ DIN NOU, EXECUTATE DE PICTORUL RODELLI MARIAN ŞI DIN PARTEA PAROHIEI CA/ AJUTOR GRĂDINARU ANA/ ŞI CORJENCO MIHAI.

1913 – Monumentele funerare ale familiei de mari proprietari şi ctitori Orzea, în cimitirul satului; litere săpate în marmură albă şi respectiv neagră: MANDICA ST. BUTU/ născută ORZEA/ 1880-1913. NIŢĂ GR. ORZEA/ 1851-1917.

Anunțuri
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: